Posted by: TRiSTaN | ่6 กรกฎาคม, 2011

สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้

วันนี้ครูตือเก็บ “Idioms” น่ารู้มาฝากครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง รู้ไว้ไม่เสียหลายใช่มั๊ยล่ะครับ…ไปติดตามกันเลยดีกว่า…

1. สำนวนที่ใช้ถามว่า ” เกิดอะไรขึ้น” หรือ “มีอะไรผิดปกติ เกิดขึ้น” คือ
What happened ?
someone ?
What is wrong with
something
What is the matter ?

2. สำนวนที่ใช้ถามลักษณะว่าเป็นอย่างไร ใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของ
What is the weather like ?
What is your new teacher like?

3. สำนวนที่ใช้เมื่อประธานมิได้ทำกริยานั้นๆ ด้วยตนเอง แต่มีผู้อื่นทำให้
3.1 have (or get) + something + กริยาช่อง 3 เช่น
He has his room cleaned. (= Someone, cleans the room for him.)
3.2 have + someone + กริยาช่อง 1 (infinitive without to) เช่น
He has the servant clean his room.
3.3 get + someone + infinitive with to เช่น
He got a florist to send the flowers to me

4. สำนวนที่หมายถึงไปต่างประเทศ (to a foreign country) ใช้ “go abroad” เช่น
He plans to go abroad next year.

5. สำนวนที่หมายถึง “สมัครงาน” คือ to apply for a job เช่น
She applied for an accountant. (= เธอสมัครเป็นนักบัญชี)

6. สำนวนที่ใช้กับ to spend มักใช้กับเงินหรือเวลา
– spend + money + on + something
– spend + time + v. ing
เช่น The children spent 200 baht on the new toy.
The spent an hour doing the exercise.

7. สำนวนเกี่ยวกับเวลาอีกอย่างหนึ่ง คือ
It {takes } + time + to do something took
เช่น It takes us three hours to go to Hua Hin.

8. สำนวน to be fond of = like (ชอบ) เช่น
The girl is fond of singing = The girl likes singing.

9. สำนวนที่หมายถึง เก่ง/ไม่เก่ง หรือ มีความสามารถ/ไม่มีความสามารถ ในด้าน ……to be good at
เช่น He is good at dancing (= เขาเต้นรำเก่ง)
{to be bad at }
to be poor in = ไม่เก่ง, อ่อน
to be weak in
เช่น My students are poor in Physics. (= นักเรียนของฉันไม่เก่งฟิสิกส์)

10. to be on duty = อยู่เวรหรือระหว่างขณะปฏิบัติหน้าที่
to be off duty = ออกเวรหรือไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่
to have a day off = ได้หยุดงาน 1 วัน เช่น
The have three days off for Chinese New Year. (=สำหรับตรุษจีน พวกเขาได้หยุดงาน 3 วัน)

11. เมื่อไม่เชื่อคำพูดของผู้พูดหรือสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นไปไม่ได้ จะถามว่า
Are you kidding? (=คุณล้อเล่นหรือเปล่า)

12. สำนวนที่ใช้กับ v. to have ซึ่งใช้กันบ่อยๆ ได้แก่
– have (or take) a bath / a shower = อาบน้ำ อาบน้ำฝักบัว
– have a break = พักคั่น หรือหยุดพักชั่วครู่
– have a cold / a flu / a headache / a toothache … = เป็นไข้หวัด / ไข้หวัดใหญ่ / ปวดหัว / ปวดฟัน …
– have a fever = เป็นไข้

13. to be over = จบสิ้น เสร็จสิ้น เช่น
The file was over.
บางทีใช้ “The time is up.” หมายถึง “The time is over.” (=หมดเวลา) ก็ได้

14. to be eager to do something = กระตือรือร้นที่จะทำ…
to be ready to do something = พร้อมที่จะทำ…
to be willing to do something = เต็มใจที่จะให้…
to be about to do something = กำลังจะ เกือบจะทำ…

15. to be in order = อยู่ในระเบียบ เรียบร้อย ใช้ได้
to be out of order = ไม่เป็นระเบียบ ใช้ไม่ได้ หรือเสีย เช่น
They couldn’t hear anything because the radio was out of order. (=พวกเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะวิทยุมันเสีย)

16. สำนวนที่ใช้ตามด้วย v. ing ที่ควรรู้ ได้แก่
give up = หยุด หรือเลิกทำ
be (get) used to = เคยชินกับ
be (get) accustomed to
look forward to = คาดหวังที่จะ…
to be busy = ไม่ว่าง หรือวุ่นอยู่กับ
to be worth = มีค่าควรแก่การ…
I can’t help = อดไม่ได้
I can’t stand = ทนไม่ได้
no use = no good = ไม่มีประโยชน์ที่จะ

17. to be in trouble = อยู่ในภาวะยุ่งยาก หรือมีปัญหา
to be in a hurry = รีบร้อน

18. สำนวนที่เกี่ยวกับ make ที่ควรจำ ได้แก่
make friends with… = ผูกมิตร หรือทำความรู้จักกับ..
make up one’s mind = ตัดสินใจ
make fun of = หลอก แกล้ง
make a fool of

19. play a trick on someone = หลอกลวง…

20. pay atttenion to = ให้ความสนใจ เอาใจใส่กับ..

21. on sale = ลดราคา
for sale = มีไว้สำหรับขาย

22. on time = ตรงเวลา
in time = ทันเวลา

23. to go for a walk = ไปเดินเล่น

24. to go on holiday = ไปเที่ยววันหยุด
to go on business = ไปทำธุรกิจ

25. เวลาที่เราคิดหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ จะใช้สำนวนที่หมายถึง มีอะไรอยู่ในใจ คือ something on one’s mind เช่น
The debt is on his mind. (=เขากำลังคิดถึงเรื่องหนี้อยู่)

26. in advance หมายถึง “ล่วงหน้า”
She plans in advance for the program next month. (= เธอวางแผนล่วงหน้าสำหรับรายการเดือนหน้า)

27. out of t question= impossible (เป็นไปไม่ได้)
His adventure is out of the question. (= การผจญภัยของเขานั้นเป็นไปไม่ได้)

28. to make a promise = กระทำสัญญา
to keep a promise = รักษาสัญญา
to break a promise = ไม่รักษาสัญญา

29. fail to do something = พลาดที่จะทำ (คือ ไม่ได้ทำ) เช่น
We failed to pick her up at the airport. (= เราไม่ได้ไปรับเธอที่ สนามบิน)

30. succeed in doing something = ประสบความสำเร็จในการ… เช่น
He succeeded in controling the racing car. (= เขาประสบความสำเร็จในการควบคุมรถแข่งนั้น)

31. be equal to หมายถึง เท่ากันกับ … เช่น
His weight is equal to mine. (= น้ำหนักของเขาเท่ากับน้ำหนัก ของฉัน)

32. be similar to หมายถึง เหมือนกันกับ… เช่น
The weather here is not similar to that of England. (= อากาศที่นี่ไม่เหมือนกับอากาศที่อังกฤษ)

33. to lose one’s way = to get lost = หลงทาง เช่น
Have you ever got lost in the forest? (= คุณเคยหลงทางในป่าไหม)

34. to learn by heart = ท่องจำ เช่น
He is good at learning by heart. (= เขาท่องจำเก่ง)

35. to lose one’s heart = to fall in love with… = ตกหลุมรัก… เช่น
My friend has his heart to that lovely girl. (= เพื่อนของฉันตกหลุมรักผู้หญิงน่ารักคนนั้นเข้าแล้ว)

36. for good = forever = ชั่วนิรันดร เช่น
They left the village for good. (= พวกเขาออกจากหมู่บ้านไปตลอดกาล)

37. up to date = modern = fashionable หรือ to be in fashion = ทันสมัย กำลังเป็นที่นิยมหรืออยู่ในความนิยม เช่น
Jeans are not in fashion now. (= ยีนส์ไม่เป็นที่นิยมในขณะนี้)

38. out of date = ล้าหลัง ไม่ทันสมัย

39. to keep an eye on = to watch over = เฝ้าดู เช่น
She kept an eye on the little girl until her mother came back. (= เธอเฝ้าดูเด็กผู้หญิงตัวเล็กนั้นจนกระทั่งแม่ของเธอกลับมา)

40. to make both ends meet = ทำให้รายได้พอกับรายจ่าย เช่น
Can you make both ends meet on your salary? (= คุณสามารถใช้จ่ายได้พอกับรายได้ซึ่งเป็นเงินเดือนของคุณหรือไม่)

41. hang up = วางหูโทรศัพท์

42. to deal with = จัดการกับปฏิบัติต่อ

43. bring up = ให้การอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษา เช่น
She was very well brought up in our family. (= เธอได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีมากในครอบครัวของเรา)

44. run out of = หมด ขาดแคลน เช่น
That car has run out of petrol. (= รถคันนั้นน้ำมันหมด)

45. catch up with = ตามทัน เช่น
He ran so fast that I couldn’t catch up with him. (= เขาวิ่งเร็วมากจนกระทั่งฉันตามไม่ทัน)

46. to have an appointment with someone = มีนัดหมายกับ… มักใช้อย่างเป็นทางการ เช่น
He has an appointment with the doctor. (= เขามีนัดกับแพทย์) แต่ถ้านัดกับเพื่อนหรือแฟนจะใช้สำนวนว่า have a date แทน เช่น
He has a date with his girlfriend.

47. to back up = support = สนับสนุน เช่น
The new movie star as suddenly come famous as there are may people who back up her. (= ดาราใหม่คนนั้นมีชื่อเสียงขึ้น กระทันหัน เพราะมีหลายคนสนับสนุนเธอ)

48. little by little = gradually = ทีละเล็กทีละน้อย เช่น
The director is getting fat little by little. (= ผู้อำนวยการเริ่มอ้วนขึ้น ทีละน้อย)

49. to be on the air = ออกอากาศทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ เช่น
The Jazz music is now on the air. (= ดนตรีแจ๊สกำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้)

สำนวนน่ารู้อื่นๆ

1. a double –edged sword ดาบสองคม

2. Build castles in the air สร้างวิมานในอากาศ

3. Diamond cut diamond เพชรตัดเพชร

4. Hang by a thread แขวนอยู่บนเส้นด้าย

5. in two minds สองจิตสองใจ

6. lead by the nose จูงจมูก

7. let bygones be bygones ให้มันแล้ว แล้วไป

8. make someone’s head spin ทำให้หัวปั่น

9. pave the way ปูทาง

10. play with fire เล่นกับไฟ

11.Slippery as an eel ลื่นเหมือนปลาไหล

12. a dirty old man เต่าหัวงู

13. The sooner the better ยิ่งเร็วยิ่งดี

14. Two-faced ตีสองหน้า

15. Sleeping partner เสือนอนกิน

16. A thorn in someone’s flesh หนามยอกอก

17. an old flame ถ่านไฟเก่า

18. attemp an uphill task เข็นครกขึ้นเขา

19. before someone’s eyes ต่อหน้าต่อตา

20. bone idle (lazy) ขี้เกียจสันหลังยาว

21. born with a silver spoon in one’s mouth คาบช้อนเงินช้อนทอง 22. born yesterday เด็กเมื่อวานซืน

23. brand new ใหม่ถอดด้าม

24. broke ถังแตก

25. by the sweat of one’s brow อาบเหงื่อต่างน้ำ

26. dead to the world หลับเป็นตาย

27. dog in the manger หมาห้วงก้าง

28. get blood from a stone รีดเลือดปู

29. Green eyed อิจฉาตาร้อน

30. Heads and tai โยนหัวโยนก้อย

31. in one ear and out the other เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

32. It’s small world โลกแคบ

33. in the palm of one’s hand อยู่ในกำมือ

34. kill two birds with one stone ยิงทีเดียวได้นกสองตัว

35. Lick someone’s boots เลียแข้งเลียขา

36. a diamond of the first water เพชรน้ำหนึ่ง

37. lock the stable door after the horse is stolen วัวหายล้อมคอก

38. look for a needle in a haystack งมเข็มในมหาสมุทร

39. look like a drowned rat เหมือนลูกหมาตกน้ำ

40. make a clean breast of เปิดอก

41. old maid สาวทึนทึก

42. packed ( in ) like sardines อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง

43. play a dirty trick เล่นลูกไม้

44. put down roots ฝังรกราก

45. put one’s foot in it แกว่งเท้าหาเสี้ยน

46. root and branch ถึงรากถึงโคน

47. scapegoat แพะรับบาป

48. see which way the wind is blowing ดูทิศทางลม

49. show the white flag ยกธงขาว

50. silver tongue ลิ้นทอง

51. skin and bone หนังหุ้มกระดูก

52. stand on one’s own feet ยืนบนขาของตัวเอง

53. sweet talk ปากหวาน

54. thin as a rake ผอมเหมือนไม้เสียบผี

55. tighten one’s belt รัดเข็มขัด

56. vanish into thin air หายเข้ากลีบเมฆ

57. wake a sleeping lion แหย่เสือหลับ

58. a cat and dog life ขมิ้นกับปูน

Advertisements

กรุณาใส่ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: